top of page
Utredning

Familjerättsliga utredningar skall belysa barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge.
 

Utredningar kan endast begäras av en domstol. Syftet med utredningen är att ge domstolen ett underlag inför beslut i tvistefrågorna. 
 

Utredningar kan genomföras på olika sätt, det mest vanliga är enskilda samtal med föräldrar, barn och referenter som har en yrkesmässig kontakt med barn. Utdrag från kommunens socialregister samt från polisens misstanke -och belastningsregister inhämtas.
 

Det insamlade materialet sammanställs i en utredning med utredarens riskbedömning, bedömning och förslag till beslut. Föräldrarna ges möjlighet att ta del av utredningen  och har möjlighet att lämna synpunkter.Därefter skickas utredningen till tingsrätten. 

 Antonija Andersson                         andersson@medlingsbolaget.se

 0764 22 22 25

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se  

 0764 22 52 52

 

bottom of page