top of page

Vi som arbetar på Medlingsbolaget är auktoriserade socionomer  och familjeterapeuter med långvarig erfarenhet från socialt arbete och familjerätt.  

 

Vi har gedigen kunskap om barn och barns behov, separationer,  konflikter, konflikthantering, medling och de familjerättsliga processerna.

 

Under 2009-2010 genomgick vi Sveriges enda avancerade högskoleutbildning i familjemedling från Ersta Sköndal. Åren därefter har vi vidareutbildat oss i grundläggande psykoterapi utbildning i familjeterapi vid Lunds universitet.  

 

Från 1 september 2014 och fram till december 2016 har vi arbetar deltid på Familjerättsbyrån i Malmö, med uppdrag att utveckla och implementera arbetet med Konflikt&Försoning i samarbete med Malmö tingsrätt. 

Från januari 2017 arbetar vi på heltid med Medlingsbolaget. Vi kommer kommer under 2017 fortsatt ha vissa åtagande med Konflikt&Försoning  på Familjerättsbyrån i Malmö.

 

 

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

 Antonija Andersson                        andersson@medlingsbolaget.se

 0764 22 22 25

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se  

 0764 22 52 52

 

bottom of page