top of page
Samarbetssamtal

Sedan 1991 är det en lagstadgad skyldighet för kommuner att erbjuda separerade föräldrar samarbetssamtal.

 

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. 

 

Samarbetssamtal kan utformas på flertal olika sätt och anpassas efter föräldrars problemformulering. Samtalsledarens roll är att hålla ett tydligt barnperspektiv. Om lämpligt och vid behov kan barnen tas med i samtalen.

 

​Syftet är att föräldrar ska kunna komma fram till gemensamma överenskommelser gällande vårdnads-, boende- och umgängesfrågor och lösa tvister utanför domstol.

 

Samarbetssamtal har som mål att bidra till att separerade föräldrars samarbete och konfliktlösning förbättras. Vilket oftast medför att barnens situation blir bättre.

 

Från 1:a juli 2014 ska föräldrar kunna erbjudas förstärkta samarbetssamtal. "Särlevnadsutredningen" visar att de ekonomiska frågorna om barnet inte har något större utrymme i kommunernas samarbetssamtal. Föräldrar ska erbjudas större möjligheter att nå samförstånd och övergripande information om ekonomiska frågor gällande barn.

 

Vi erbjuder kvalificerade samarbetssamtal.

 

 

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

Antonija Andersson                     andersson@medlingsbolaget.se

0764 22 22 25

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se  

 0764 22 52 52

 

bottom of page