top of page

 

VI HAR FÖR NÄRVARANDE INGA PLANERADE UTBILDNINGAR

På förfrågan kan vi genomföra utbildningar och hålla föreläsningar som anpassas efter det behov som efterfrågas. De områden vi håller föreläsningar/utbildningar om är:

  • Samarbetssamtal

  • Vårdnad-, boende och umgängesutredningar

  • Medling i familjemål och och verkställighetsmål

  • Barnsamtal (ingår som en del utbildning i VBU-utredningar)

  • Konflikt & Försoning, en arbetsmodell där familjerätt och domstol samverkar i familjemål.

 

Vi har tillgång till en fin utbildningslokal i centrala Lund men kommer gärna till er om ni har önskemål om det. Välkomna att höra av er för om ni är intresserade av utbildning!  

bottom of page