top of page
Föreläsning och utbildning

Medlingbolaget erbjuder föreläsningar, utbildning och handledning inom det familjerättsliga området.  De områden vi främst är inriktade på är:

 

  • Arbetsmodellen  Konflikt & Försoning

  • Samarbetssamtal enligt SoL och FB

  • Barnet i den familjerättsliga processen - barnsamtal

  • Utredningar rörande vårdnad, boende och umgänge

  • Medling

  • Att arbeta med familjer där föräldrarna är i konflikt

 

Kontakta oss med era önskemål så skräddarsyr vi uppdraget efter ämne och målgrupp.

 

 

 

 

 

bottom of page