top of page

Medlingsbolaget erbjuder kvalificerade tjänster inom det familjerättsliga området till kommuner, domstolar och privatpersoner.

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

 Antonija Andersson                         andersson@medlingsbolaget.se

 0764 22 22 25

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se

 0764 22 52 52

 

Knapp
bottom of page