top of page

Vi som arbetar på Medlingsbolaget heter Antonija Andersson och Therése Kumlin. Vår verksamhet utgår från västra Skåne.  Vi åtar oss uppdrag i södra Sverige men har även till och från uppdrag i andra delar av landet.

 

Vi  är auktoriserade socionomer/familjeterapeuter/medlare och har många års erfarenhet av arbete med familjerätt inom kommunal verksamhet och sedan 2012 även i egen regi. 

Från januari 2017 arbetar vi på heltid i Medlingsbolaget.

 

Från september 2014 och fram till december 2016 har vi haft deltidsanställningar på Familjerättsbyrån i Malmö. Där har vi arbetat med att utveckla och implementera arbetsmetoden Konflikt&Försoning i samverkan med Malmö tingsrätt.  

 

Vi har tidigare arbetat på Familjerättsenheten i Helsingborg där vi varit med och utvecklat "Konflikt&Försoning enligt Helsingborgsmodellen". Ett projekt i samverkan mellan Helsingborgs stad och Helsingborgs tingsrätt.  Se länk, Två rapporter om Projektet Konflikt och Försoning - Helsingborgsmodlellen, under fliken nyheter.

 

Vi har regelbunden handledning, sedan hösten 2017 med leg. psykolog och leg. psykoterapeut mm Ingemar Ericsson, Lund. Med undantag för höstterminnen 2019 då vi hade handledning med Lotta Björk,leg psykoterapeut mm. Tidigare med Ann-Christin Sandahl Hirell, leg. psykoterapeut och handledare enl. UHÄ. Certifierad EFT-terapeut och handledare.

 

Vi är medlemmar i Familjerättssocionomerna samt

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi.

 

 

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

 Antonija Andersson                        andersson@medlingsbolaget.se

 0764 22 22 25

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se  

 0764 22 52 52

 

bottom of page