top of page
Medling

Medlingsbolaget erbjuder kvalificerade tjänster inom familjerättsliga tvistemål och verkställighetsmål. Av 2002 års vårdnadskommittes betänkande framgår att medling som getts inom verkställighetsmål varit framgångsrik.

 

Medlaren har lyckats få föräldrarna att nå samförståndslösning kring barnet. Från 2006 har beslutats nya regler gällande vårdnad, boende och umgänge. Detta innebär att domstolen skall aktivt verka för samförståndslösningar som är till barnets bästa och får utse medlare i mål om vårdnad, boende och umgänge.

 

Vi erbjuder medling anpassad efter målet. Detta kan vara att snabbutreda och klargöra om hinder föreligger för verkställighet. Vi kan också erbjuda medling för att underlätta för föräldrar att nå fram till en gemensam lösning för barnet samt erbjuda familjemedling för att arbeta mot en djupare förändring av föräldrars förhållningssätt till varandra.

Medlingsbolaget

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

Antonija Andersson

andersson@medlingsbolaget.se

0764 22 22 25

 

 Therése Kumlin

 kumlin@medlingsbolaget.se  

 0764 22 52 52

 

bottom of page