top of page

Therése Kumlin

Therése Kumlin

ARBETSLIVSERFARENHET

 

Från januari 2017  heltid på Medlingsbolaget


Familjerättssekreterare Malmö stad, deltid.

Från september 2014 till december 2016.

Arbetsuppgifter: Implementering av och arbete med arbetsmodellen Konflikt&Försoning, samarbetssamtal, avtal.

 

Familjerättssekreterare, Helsingborgs stad.

Från maj 2010. Avslutades i augusti 2014. 

Arbetsuppgifter: Rådgivning, samarbetssamtal, vårdnads-, boende-, umgängesutredningar, faderskapsutredningar, projekt ”Konflikt & Försoning”, gruppledare barngrupp ”skilda världar”, med mera.

 

Familjerättssekreterare, Lunds kommun.

Påbörjades 1997. Avslutades 2010.

Arbetsuppgifter: Alla förekommande uppgifter inom familjerätten med rådgivning, samarbetssamtal,

vårdnads-, boende-, umgängesutredningar, medgivandeutredningar för utländska adoptioner, m.m.

 

Socialsekreterare/familjerättssekreterare, Lunds kommun.

Påbörjades maj 1995. Avslutades augusti 1997.

Arbetsuppgifter: Arbete med ekonomiskt bistånd samt som familjerättssekreterare.

 

Kurator, Amu-gruppen.

Påbörjades januari 1992. Avslutades september 1994.

Arbetsuppgifter: Kurativt stöd till kursdeltagarna i enhetens olika utbildningar. Fungera som kursansvarig och ge stöd till arbetslagen med lärare. Informationsarbete och medverkan i utbildningen.

 

Socialsekreterare, Socialförvaltningen centrala stan, Stockholm.

Påbörjades juli 1986. Avslutades augusti 1988.

Arbetsuppgifter: Arbete på flyktingbyrån i huvudsak med nyanlända flyktingar som avvaktade besked angående asyl/uppehållstillstånd. Sommarvikariat 1986 och 1987, samt under perioden januari-augusti 1988.

 

Studentkurator, Studenthälsan i Lund.

Påbörjades januari 1987. Avslutades december 1987.

Arbetsuppgifter: Kurativt arbete för stöd till studenter vid Lunds universitet.

 

UTBILDNING

Oktober 2016 Stockholm

EFT- Externship in Emotionally Focused Couples Therapy/ Grundutbildning

Med Dr. Rebecca Jorgensen m fl.

Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på

systemteoretisk/interaktionistisk grund, Lunds universitet.

2011-2012, halvfart under tre terminer, 45 högskolepoäng.

Beskrivning:Kursen syftar till att den studerande ska förvärva teoretiska och praktiska kunskaper i familjeterapeutiskt arbete. Kursen ger den teoretiska delen samt metodkunskap i form av familjeterapeutiskt arbete under handledning i det som allmänt kallas Steg 1 kompetens.

 

Fördjupningsutbildning i samarbetssamtal, Ersta Sköndal högskola.

Påbörjades 2009. Avslutades 2010.

Beskrivning: Avancerad kurs i familjemedling – samarbetssamtal, på kvartsfart under två terminer.

Konflikteorier, medlingstekniker, anknytningsteori, barnsamtal med mera, 15 högskolepoäng.

 

Psykologi, Lunds universitet 2003

Beskrivning: Psykologi, rekrytering och urval av personal 15 högskolepoäng.

 

Arbetsrätt, Lunds universitet.

Påbörjades 2002. Avslutades 2003.

Beskrivning: Arbetsrätt I, arbetsrätt II, motsvarande 1 termins heltidsstudier, 30 högskolepoäng.

 

Nätverksarbete steg 1-2, Nätverksgruppen BUP kliniken Lund 1998-1999

Beskrivning: Grunder och fördjupning i nätverksarbete/terapi utifrån ett interaktionistiskt synsätt.

 

Socionom, Lunds universitet.

Påbörjades 1983. Avslutades med examen januari 1987.

 

ÖVRIGT

Rädda barnens handledarutbildning för att leda föräldrautbildningen Biff - Barn i föräldrars focus

Oktober 2015 

Föräldrakoordinator- utbildning med Annika Aspén Franzen.

oktober 2015

 

Auktoriserad socionom.

September 2010.

 

bottom of page