top of page

Antonija Andersson

ARBETSLIVSERFARENHET

Verksamhetschef, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Från augusti 2020- september 2021.

 

Gruppledare, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd & Värnamo

Från januari 2020- augusti 2020.

Från januari 2017 till januari 2020 heltid för Medlingsbolaget.

Familjerättssekreterare, Malmö  stad.

Från september 2014 till december 2017.

Arbetsuppgifter: Konflikt&Försoning, samarbetssamtal, avtal.

 

Familjerättssekreterare, Helsingborgs stad.

Från september 2010 . Avslutades augusti 2014.

Arbetsuppgifter: Rådgivning, samarbetssamtal, vårdnads-, boende-, umgängesutredningar,

faderskapsutredningar, projekt ”Konflikt&Försoning” med mera.

 

Familjerättssekreterare, Lunds kommun.

Påbörjades januari 2008. Avslutades september 2010.

Arbetsuppgifter: Alla förekommande uppgifter inom familjerätten med rådgivning, samarbetssamtal, vårdnads-, boende-, umgängesutredningar, medgivandeutredningar för utländska adoptioner, handläggning av umgängen med kontaktperson samt handledning till kontaktpersoner med mera.

 

Socialsekreterare/familjerättssekreterare, Klippans kommun.

Påbörjades februari 2005. Avslutades juli 2008.

Arbetsuppgifter: Sedvanligt familjerättsligt arbete samt utredningar gällande anmälningar om misstanke att barn far illa enligt socialtjänstlagen SoL och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Därtill företrätt kommunens socialnämnd i Länsrätt och Kammarrätt.

 

Jourare, BRIS region syd.

Påbörjades augusti 2004. Avslutades augusti 2011.

Arbetsuppgifter: Stödjande och rådgivande insatser till barn.

 

Kemiingenjör/Utvecklare Trelleborg Building Systems Ab, Höganäs.

Påbörjades november 1987. Avslutades juni 2000.

Arbetsuppgifter: Framtagning av nya provningsmetoder och branschstandarder, utfärdat produktspecifikationer och tillverkningsinstruktioner för tillverkningen samt införandet av kvalitetssäkring i företaget.

 

UTBILDNING

Oktober 2016 Stockholm

EFT- Externship in Emotionally Focused Couples Therapy/ Grundutbildning

Med Dr. Rebecca Jorgensen m fl.

Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på

systemteoretisk/interaktionistisk grund, Lunds universitet.

Påbörjades januari 2013. Avslutades juni 2014. Halvfart under tre terminer, 45 högskolepoäng.

Beskrivning: Kursen syftar till att den studerande ska förvärva teoretiska och praktiska kunskaper i familjeterapeutiskt arbete. Kursen ger den teoretiska delen samt metodkunskap i form av familjeterapeutiskt arbete under handledning i det som allmänt kallas Steg 1 kompetens.

 

Fördjupningsutbildning i samarbetssamtal, Ersta Sköndal högskola.

Påbörjades augusti 2009. Avslutades juni 2010.

Beskrivning: Avancerad kurs i familjemedling – samarbetssamtal, på kvartsfart under två terminer.

Konflikteorier, medlingstekniker, anknytningsteori, barnsamtal med mera, 15 högskolepoäng.

 

Socialt arbete med barn och unga, Lunds universitet.

Påbörjades augusti 2006. Avslutades januari 2007. 15 högskolepoäng.

Socionom, Lunds universitet.

Påbörjades januari 2001. Avslutades med examen juni 2004.

 

Psykologi, Lunds universitet.

Påbörjades september 2000. Avslutades januari 2001.

Beskrivning: grundkurs psykologi 30 högskolepoäng.

 

4 årig teknisk linje, Tycho Brahe skolan Helsingborg.

Påbörjades augusti 1983. Avslutades juni 1987.

 

ÖVRIGT

Auktoriserad socionom.

September 2010.

bottom of page